Support

ติดตั้งผ่านระบบ Online ฟรี

Upgrade : ฟรี(ใน Version เดียวกัน)

การรับประกัน software ที่ผลิตโดย บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จำกัด
รับประกันเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า

สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และ การแก้ไข Link ผ่าน internet ฟรีตลอดอายุรับประกัน

การบริการผ่าน web :
การบริการนี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยฉับพลัน ในเรื่องของการให้บริการข้อแนะนำและการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีนี้ลดเวลาที่ท่านใช้ในการโทรศัพท์ทางไกลเข้ามารับบริการต่างๆด้านเทคนิค